LA MALETA DE L'OSSA (Cicle Mitjà i Superior)

L’educació dels nens i les nenes constitueix un pilar essencial per a la sensibilització i la formació per a la sostenibilitat i el medi ambient. Aquest maleta desenvolupa, en gran mesura, els continguts de les matèries de medi natural i social de l’educació primària a través d’una mirada ambiental al Pirineu i tots els seus habitants. L’os bru dels Pirineus acompanya els nens i les nenes a comprendre la seva relació amb el medi preparant-los per desenvolupar l’esperit crític i la sensibilitat en relació amb la natura i, a la vegada, que siguin ells i elles els educadors dels seus pares i mares.

fa 9 mesos

Objectius

La Maleta de l'ossa té diferents objectius; el primordial és l'educació a escoles per a fomentar que els nens i nenes desenvolupin l'esperit crític i la sensibilitat vers la natura i siguin els educadors dels pares.

Plantejament

La proposta que oferim per a Educació Primària és una maleta constituïda per un recull de materials naturals i d'altres eines que permeten conèixer la flora i la fauna del bosc pirinenc mitjançant l'experimentació i el joc. Els materials aniran acompanyats de propostes guiades i alhora obertes, ja que creiem que cal treballar a partir de les vivències dels nens i nenes i amb les preguntes que els vagin sorgint, teixir el coneixement que es vulgui aportar a partir de cada material. Aquesta proposta, arrelada a les valls pirinenques, s’estructura en quatre grans àmbits destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors per fomentar la transició cap a una societat més coneixedora de la riquesa del patrimoni natural i social del Pirineu. Alhora, s'emmarca en les diferents àrees de coneixement de l'Educació Primària:

- Educació artística: visual i plàstica

- Educació física

- Educació artística: música i dansa

- Llengua catalana i literatura

- Educació en valors socials i cívics

- Coneixement del medi social i cultural

Àmbits

 • Cultura i patrimoni
 • Espai compartit
 • L'habitat pirinenc
 • L'ós bru

Documents

Activitats

 • 1. Una família complicada

  1. Una família complicada

  Descoberta a partir d’un arbre genealògic reduït, per entendre la complexitat de la família de l’ós bru dels Pirineus, del que se’n podran treure moltes conclusions sobre els vincles “familiars” d’aquesta espècie.

  Àmbits
  • L'ós bru
 • 2. Els Apunts de Mr. Jeff

  2. Els Apunts de Mr. Jeff

  En una borda dels Pirineus s’han trobat uns apunts de camp realitzats per Mr. Jeff, un naturalista britànic. Un jove, conegut seu, vol fer una falsa còpia però és enxampat... Els alumnes mitjançant diferents dinàmiques d’identificació dels rastres i restes, hauran d’esbrinar quins son els noms de les espècies que completen aquest recull. Aquesta, és una activitat per conèixer en detall les diferents indicis de presència de la fauna que habita al país de l’Ós bru.

  Àmbits
  • L'habitat pirinenc
 • 3. El paraigües de l'os bru

  3. El paraigües de l'os bru

  Activitat per introduir les espècies paraigües com a puntals per a la conservació del conjunt del territori, amb l’exemple de l’ós bru. Preguntes, endevinalles i petits enigmes de cadascun dels quatre àmbits (ós bru, hàbitat pirinenc, espai compartit i finalment, cultura i patrimoni), per tal d’evitar que l’ós bru caigui pel tub de la conservació. Compte, que si deixem caure l’ós bru, se’n ressentiran moltes altres espècies!

  Àmbits
  • Cultura i patrimoni
  • Espai compartit
  • L'habitat pirinenc
  • L'ós bru
 • 4. Qui es qui.

  4. Qui es qui.

  L’activitat consisteix en la creació d’una clau dicotòmica per a identificar algunes de les espècies arbòries del territori de l’ós bru i d’altres de properes a l’escola, mitjançant la cerca de diferències i similituds entre aquestes. Amb l’ús de programaris lliures en xarxa, s’acaba l’activitat amb la creació de la clau dicotòmica per a poder-la posar a prova.

  Àmbits
  • L'habitat pirinenc
  Documents
 • 5. Un prat en desequilibri.

  5. Un prat en desequilibri.

  Joc dinàmic on a partir de diferents repeticions s’anirà observant que succeeix al llarg dels anys en un territori. Quines alteracions poden patir els éssers vius i quines són les principals problemàtiques quan les poblacions es descontrolen?

  Àmbits
  • Espai compartit
  • L'habitat pirinenc
 • 6. El pas del temps

  6. El pas del temps

  L’activitat consisteix en una comparació i anàlisi de dos ortofotomapes del poble o ciutat de l’escola, de l’any 1946 o 1956 i l’actual, mitjançant la delimitació de diferents usos del sòl i mitjançant la reflexió de jocs i joguines utilitzades en cada moment històric.

  Àmbits
  • Cultura i patrimoni
  • Espai compartit
  • L'habitat pirinenc